Mese nem csak gyerekeknek

Irodalmi családi portál

Sok vers, mese.
AZ OLVASÓNAK
 
Magyar Mese- és Mondavilág kötetei sok ezer példányban forognak a magyar ifjúság és a nagyközönség kezén, s így az a vágyam, hogy a magyar nép meseköltése közkinccsé váljék, máris teljesült.
 
Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatásnak segítőtársa lett: hogy nagyok és...
AZ OLVASÓNAK
 
Magyar Mese- és Mondavilág kötetei sok ezer példányban forognak a magyar ifjúság és a nagyközönség kezén, s így az a vágyam, hogy a magyar nép meseköltése közkinccsé váljék, máris teljesült.
 
Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatásnak segítőtársa lett: hogy nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszonnal olvassák. A magyar népé ezért az érdem elsősorban. Az ő lelkének kincsei e mesék. Én csupán a nép mesemondó fia vagyok.
 
Köszönöm, hogy hallgatjátok mesemondásomat.
Kisbaconban, 1901 július havában
More

Benedek Elek - Rókáné meg a vadgalamb

 Rókáné meg a vadgalamb

Rókáné komámasszonynak estefelé még nem volt meg a vacsoráravalója.

- Ejnye, ejnye - mormogott magában komámasszony -, de rossz napom van! Egész nap járok, semmit sem találok!

Tovább...
  2375 Hits
2375 Hits

Benedek Elek - Rókáné foga...

 Rókáné foga libacombra vágyik

- Hej, rókáné komámasszony, ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazulról elindultál? - ezt kérdem én tőled.

- Mit gondoltam? - kérdi alázatosan rókáné komámasszony. - Ugyan mit gondoltam volna, kedves Elek nagyapó? Semmit, de semmit nem gondoltam, csak hazulról elindultam.

Tovább...
  4314 Hits
4314 Hits

Benedek Elek - Rókáné lakodalma

 Rókáné lakodalma

Öreg róka koma mit gondolt, mit nem magában, egyszer csak fülét-farkát eleresztette, aztán földhöz vágta magát.

- Jaj, lelkem uram, jámbor uram, talán bizony meghaltál? - sikoltott rókáné komámasszony.

Tovább...
  2205 Hits
2205 Hits

Benedek Elek - Mackó koma és rókáné

 Mackó koma és rókáné komámasszony

Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt két ökröcskéje. Egyszer, amint a földjén szántogatott, szeme-szája elállott, olyan csudát látott. Éppen az ő szántóföldje mellett sétált mackó koma egy nyuszival, s mit gondolt, mit nem a nyuszika, nyakába ugrott a mackó komának, s össze-vissza csókolta. Erősen szégyellette a koma, hogy őt egy haszontalan nyuszika megcsókolta, odament a szegény emberhez, s azt mondta neki:

Tovább...
  2158 Hits
2158 Hits

Benedek Elek - Kié a bunda?

 Kié a bunda?

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú malac túr - volt egy birka. Ez a birka mit gondolt, mit nem magában, elszökött a juhász nyájából. Amint ment, mendegélt, találkozott rókáné komámasszonnyal.

- Hová, hová, birka komámasszony?

Tovább...
  2276 Hits
2276 Hits

Benedek Elek - Holló úr meg rókáné

 Holló úr meg rókáné

Nem tudom, hogy s mint történt, elég az, hogy holló uraság meg rókáné komámasszony nagy barátságot kötöttek. Erdőn-mezőn együtt jártak-keltek, együtt ebédeltek (ha volt mit), egy szó, mint száz: sok országot-világot bejártam, de még ilyen barátságot soha nem láttam.

Tovább...
  3273 Hits
3273 Hits

Benedek Elek - A bolondok

 A bolondok

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak:

- Bátyámuram, menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.

Tovább...
  3793 Hits
3793 Hits

Benedek Elek - Ördög Jánoska

 Ördög Jánoska

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egyszer egy király. Ez a király erősen szeretett vadászni. Nem gondolt az sem országgal, sem családdal, nem gondolt az senkivel. Hajnalban megkezdte, s még éjjel is vadászott. 

Tovább...
  1941 Hits
1941 Hits

Benedek Elek - Pipe kisasszony

 Pipe kisasszony

Egyszer Pipe kisasszony mit gondolt, mit nem magában, se szó, se beszéd, elszökött hazulról, s kiment az erdőbe. Ment, mendegélt, tipegett jobbra-balra, s egyszerre csak hopp, a fejecské­jé­re koppant egy makk! Azt hitte Pipe kisasszony, az ő kicsi buta fejecskéjével, hogy az ég sza­kadott rá, s azt mondta: „Ej de jó, megyek a királyhoz, s jelentem neki, hogy az ég leszakadt!”

Tovább...
  2452 Hits
2452 Hits

Benedek Elek - A mezeiegér

 A mezeiegér

A szegény mezeiegér megunta a mezőn való lakozást.

„Hej - sóhajtozott magában -, mennyivel jobb dolga van a házi egérnek. Eső, szél, hideg nem sanyargatja, nem is éhezik, mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a szobában.”

Tovább...
  2181 Hits
2181 Hits