Mátyás király és a mutatványos

Mátyás király udvarában sokféle ingyenélő próbált szerencsét. Egyszer egy mutatványos vető­dött oda. Addig-addig kerülgette a királyt, hogy az kötélnek állt, s megnézte a mutatványát.
A mutatványos egy szakajtó borsót úgy áthajigált egy kulcslyukon, hogy egy szem se esett le a földre. Ami még nagyobb, hogy a borsószemek a kulcslyuk falát se érintették.

Amikor a mutatványos befejezte mutatványát, földig hajolt király előtt. Gondolta, hogy most hatalmas ajándékot kap a tudományáért. Mátyás azt kérdezte:
- Ugye sok borsóra van szüksége ehhez a mutatványhoz?
- Igen, uram! Sokra - felelte a mutatványos. A király a szolgáihoz fordult:
- Adjatok ennek az embernek tíz zsák borsót, legyen, amit elhajigáljon!
Ezzel kitessékeltette a haszontalan embert az udvarból.