Ha érdekelnek kiadványaink és érdekességeink, iratkozz fel leveleinkre. Most letölthető naptárat adunk neked.
A feliratkozóknak automatikusan küldjük a Dió Magazin digitális kiadását, mely minden hónap első napjaiban jelenik meg.

A bétel legendája - Vietnámi legenda

A bétel legendája

Fordította: Dr. Gion Gábor
Terebess Ázsia E-Tár

Réges-régen, a negyedik Hung Vuong király uralkodásának idején élt két ikertestvér: Cao Tan és Cao Lang. Úgy hasonlítottak egymásra, mint egyik tojás a másikra. Még szüleik is csak nagyon nehezen tudták egymástól megkülönböztetni őket, mivel nemcsak külsőre, de belső tulajdonságaikban is nagyon hasonlítottak egymásra.

A faluban mindketten egy idős tanító iskolájába jártak, akinek volt egy gyönyörű szép leánya. Az ikrek minél többet jártak a tanítóhoz, annál jobban megtetszett nekik a leány. Végül mindketten beleszerettek a tanító leányába. A fiatal leány szintén szerette mindkét fiút, hiszen teljesen egyformák voltak.
Az öreg tanító is egyformán szerette mindkét fiút, leánya kezét viszont az idősebbnek kellett, hogy adja. Vietnamban ugyanis a hagyományoknak megfelelően az idősebbik fiúnak kell először megnősülnie. A bölcs tanító azért, hogy eldönthesse, melyikük az idősebb, egy kis cselhez folyamodott. Meghívta őket ebédre. Úgy okoskodott, hogy amelyikük először veszi a kezébe az evőpálcikát, annak kell az idősebbnek lennie. Tiszteletlenség lett volna, ha a fiatalabb nyúlt volna hamarabb az ételhez. Az ebédnél Cao Tan vette a kezébe először a pálcikákat.
E mozdulat eredményeképpen a bölcs tanító döntése szerint Cao Tan kapta meg a leány kezét. A fiú nagyon boldog volt, hogy feleségül veheti a leányt, de ezzel nem csökkent fivére iránti szeretete sem. Cao Tan az esküvő után a leánnyal, immár feleségével, harmóniában és felhőtlen boldogságban élt.
Azonban Cao Lang, a fiatalabb testvér mindezek ellenére nem tudta kitörölni szívéből a gyönyörű lányt. Szívében a bánat bujkált, amikor látta az ifjú házaspár boldogságát. Úgy döntött, végképp kitörli emlékeiből a gyönyörű leányt, aki immár elérhetetlen távolságba került tőle. Elhagyta a szülői házat, ahol addig éltek, és hosszú magányos vándorútra indult. Ment, mendegélt a porlepte utakon, napokon keresztül, mígnem teljesen kimerült. Fáradtan lepihent az út mentén, elaludt és a tűző napon hófehér kővé változott.
Az idősebbik fiú egyre nagyobb aggodalommal várta vissza fiatalabb testvérét. Nyugtalansága napról-napra fokozódott, míg végül úgy döntött, elindul, hogy felkutassa eltűnt fivérét. Élelmet csomagolt az útra, elköszönt fiatal feleségétől, és nekivágott az útnak. Ugyanabban az irányban indult el, amerre egykor testvére. Napokig vándorolt mezőkön, hegyeken, völgyeken át. Égette a tűző nap, fürdette a hajnali harmatos fű, simogatta a patak csobogó vize. Többnapi fárasztó gyaloglás után, egy gyönyörű, napos reggelen már-már éppen feladni készült a reménytelen kutatást, amikor megéhezett. Pihenőhelyet keresett, ahol békésen elfogyaszthatta volna szegényes reggelijét. Megpillantott az út mentén egy hófehér kőtömböt, s úgy gondolta, megpihen mellette egy kicsit. Leheveredett, nekitámasztotta hátát a kőnek, és kimerültségében azon nyomban, egy moccanás nélkül elaludt. A pihentető mély álom végzetesnek bizonyult. Ugyanúgy, mint annakidején a testvére, a titokzatos helyen ő is átváltozott. Belőle egy csodálatosan zöld levelű, nagy lombkoronájú, gyümölcsökkel teli arekapálma lett. A karcsú pálma hihetetlen gyorsasággal fejlődött, egyre csak nőtt, mígnem ágaival féltő szeretettel takarta be a hófehér kőtömböt.
Cao Tan fiatal felesége otthon egyre csak várta a híreket férjéről, és annak eltűnt testvéréről, de bárkit is kérdezett, senkitől sem kapott felvilágosítást. Kérdezte a legelőket járó bivalypásztorokat, a messzi tájakról visszaérkezett kereskedőket, a folyók veszélyes sodrásával küszködő csónakosokat, de egyikük sem tudott semmit a fivérekről. A fiatalasszony egy ideig még türelmesen várt, de aztán gondolt egyet, és követve férjét, ő is nekivágott a hosszú útnak. Remélte, megtalálja a testvéreket, mindenkinél jobban szeretett férjét. Ment, mendegélt erdőkön, mezőkön keresztül, falvakon át. Napokon keresztül kereste, kutatta a férfiakat, de mindhiába. Eredménytelenül járta be a környéket, a távolabbi falvakat, mezőket, hegyeket. Fáradtan, elcsigázottan ballagott a porlepte utakon, míg egyszerre csak a szikrázó nap fényében megpillantott az út mentén egy hófehér kőtömböt, mely fölé védelmezően borult egy árnyékot adó arekapálma.
Cao Tan fiatal felesége úgy gondolta, egy kicsit megpihen a kő mellett, melynek a hátát támaszthatta, és a mellette lévő pálma pedig majd betakargatja lombjaival. Kimerülten lerogyott a kő mellé, de a hely kicsit kényelmetlennek bizonyult. Ezután átköltözött a pálma árnyékába, leült és kényelmesen nekidőlt a fa vékony törzsének. A pálma lombjaival őt is gondosan betakarta, és Cao Tan felesége a kellemesen hűs árnyékban elszenderedett. A titokzatos helyen a fiatalasszony csendben átváltozott egy csodálatos bételbors cserjévé.
A bokor nőtt, és ahogy egyre nagyobb lett, indáival újra meg újra lágyan körbefonta a pálma törzsét. Akik az úton mentek, és látták őket, elcsodálkoztak, milyen szeretettel fonja körbe a bokor a fa törzsét, miközben az indákon nagy, szív alakú leveleit bontogatja. Cao Tan és felesége, amilyen boldogok voltak életükben, olyan nagy szeretettel gondoskodtak egymásról haláluk után is. A fiatalabb testvér hófehér kőtömbje pedig az idők végezetéig ott lehet velük, a nagy, gondoskodó és védő arekapálma árnyékában.
Ezért van még ma is hagyományosan a vietnami esküvők terítékén az arekapálma gyümölcse, a bétel, és a bételbors cserje szív alakú leveleinek sokasága. Ezek jelképezik a legendában megénekelt egykori szerelmesek egymásra találását.

A kenyér
Benedek Elek - Jégország királya

Kapcsolódó bejegyzések

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Már regisztráltál? Bejelentkezés itt
Vendég
2021. március 08. hétfő

Captcha kép

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.meseld.hu/

Ha érdekelnek kiadványaink és érdekességeink, iratkozz fel leveleinkre. Most letölthető naptárat adunk neked.
A feliratkozóknak automatikusan küldjük a Dió Magazin hónap első napjaiban megjelenő aktuális PDF számát.